Steg 2 - Avvattningen

 20160913 ctfoto hamnen 021 1

 

Sedimenteringsbassängerna är det första steget för avvattning av muddermassorna.
Foto: Christer Tille, ctfoto

Ohamnskommun hamnsanering process1FRÅN SEDIMENTSÖRJA TILL KAKOR

Muddermassorna innehåller cirka 90 procent vatten när de kommer upp från botten. Max 60 procent får finnas kvar i den massa som körs till deponi. Konsistensen ska då vara som fast lera.

Eftersom det kommer med så mycket vatten när sedimentet sugs upp så är det ungefär 1,3 miljoner kubikmeter muddermassor som passerar anläggningen för avvattning under hela saneringsarbetet. Massorna går först igenom siktar som fångar upp grövre material. Nästa steg i anläggningen är två sedimenteringsbassänger där massorna sjunker till botten under 12 till 15 timmar samtidigt som en arm skrapar ihop sedimentet på botten.

Därefter förs massorna vidare via ett rör till filterpressarna. I rören tillsätts kalk för att underlätta det sista steget i avvattningsprocessen. I filterpressarna pressas vatten ur tills massorna är så torra att de faller ner som kakor.

Inom anläggningen renas också allt överskottsvatten innan det släpps ut igen i en avgränsad del i hamnbassängen. Vattnet från sedimenteringsbassängerna

går till en tank och vattnet från pressarna till en annan. Orsaken är att vattnet från pressarna innehåller kalk och måste behandlas så att pH-värdet sänks innan det går vidare. Nästa steg i vattenreningen är en separator. Här tillsätts kemikalier som får föroreningarna att samlas till större partiklar. En liten mängd sediment avskiljs och förs tillbaka i processen.

20160913 ctfoto hamnen 022 XLSista steget i vattenreningen är silor med sandfilter. Från det att muddermassan har lastats av tills vattnet är renat har det gått ungefär ett dygn. En del av det renade vattnet återanvänds inom anläggningen, där de bland annat används för rengöring av filterpressarna.

 

 

 

 

Det finns fem stycken kammarfilterpressar. De väger 50 ton styck
och är monterade på en sex meter hög ställning.
Foto: Christer Tille, ctfoto

Illustrationer: Malin Högstedt, Agent Design

Ohamnskommun hamnsanering illustrationer 2