Steg 3 - Transporten

20160913 ctfoto hamnen 024 1

Lastbilarna passerar en tvätt på vägen ut. Foto: Christer Tille, ctfoto

 

SEX KILOMETERS RESVÄG

När det förorenade sedimentet har blivit till lerkakor lastas det för transport till deponin i Storskogen. Två till fem lastbilar i timmen lämnar anläggningen på kajen. Innan de åker ut från området tvättas hjulen. Transporten går via Norra Strandgatan, ut på E22:an vid mellersta utfarten och in igen vid den södra, och sedan vidare till Storskogens avfallsanläggning. En sträcka på cirka sex kilometer. Lastbilarna får köra mellan sex på morgonen och tio på kvällen, sju dagar i veckan.

Ohamnskommun hamnsanering illustrationer 2