Organisation

 

Beställare är Oskarshamns kommun. I styrgruppen, som består av nyckelpersoner från kommunen, fattas alla styrande beslut rörande projektet.

Beställarens ombud är Bodil Liedberg Jönsson. Beställarombudet är projektets kontaktperson hos beställaren.

Tillsynsansvarig myndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län.

Projektledare för projektet är Fredrik Hansson, Empirikon Konsult AB. 

Entreprenör i projektet är belgiska Envisan, projektchef Bart Van Renterghem

 

Organisationsschema 2014 07 30 1